Belsősárd első írásos említése 1389-ből származik Sard néven mint a Bánffyak birtoka. 1644-ben a Nádasdyak, majd 1690-ben az Eszterházyak kezébe jutott.

A kisközség az alsólendvai járáshoz tartozott, azonban a trianoni békeszerződés során Magyarországnak ítélték, így fejlődése nagyban visszaesett. A megromló magyar-jugoszláv viszonyok tovább súlyosbították a helyzetet, így a lakosság nagy része elköltözött. A lakosság elöregedett, ám a falu az 1990-es években több infrastrukturális fejlesztést is végrehajtott, így vonzóvá válhat a jövőben.